24TH FINANCIAL MANAGEMENT CONFERENCE


27 - 29 SEPTEMBER 2023

EN

 

Nagroda βeta 2016

Sunday, 1 May 2016W 2016 roku do Nagrody Beta Nominowani zostali:

- prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, dr Radosław Pietrzyk, dr Paweł Rokita, mgr Łukasz Feldman – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu za książkę pt. "Integrated risk model in household life cycle" wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;

- dr Tomasz Jewartowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu za książkę pt. "Finansowe motywy i konsekwencje dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach wschodzących" wydaną przez Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;

- dr hab. prof. US Anna Barczak, dr Ewa  Kowalewska - Uniwersytet Szczeciński za książkę "Zadania samorządu  terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe" - wydaną przez Wolters Kluwer S.A;

- dr Czesław Bartłomiej Martysz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie za książkę pt. "Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza  prawno – ekonomiczna" wydaną przez Wolters Kluwer SA.


Decyzją Kapituły Nagrody Beta w roku 2016 do grona laureatów dołączyli prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, dr Radosław Pietrzyk, dr Paweł Rokita, mgr Łukasz Feldman z Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu za książkę pt. "Integrated risk model in household life cycle" wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Jajuga, Feldman, Pietrzyk, Rokita, Integrated Risk Model in Household, okładka

 

Od lewej: prof. Dariusz Zarzecki, prof. Jerzy Gajdka, dr Radosław Pietrzyk, Urszula Stec, prof. Dariusz Wędzki


back

Sponsors and Partners