20th FINANCIAL MANAGEMENT CONFERENCE


March 27-29, 2019, Kołobrzeg, Poland

EN
Uniwerystet Szczeciński Faculty of Economics and Management MBA Stowarzyszenie Absolwentów

Registration

click to register

βeta 2017

Wednesday, 10 May 2017 

 

Do zacnego grona Laureatów w 2017 roku dołączył dr hab. Michał Kałdoński za książkę „Unikanie opodatkowania z perspektywy nadzoru korporacyjnego. Badania nad odrębnością zjawiska w firmach rodzinnych”.

Wśród kilkuset publikacji i prac badawczych z obszaru nauk ekonomicznych zrealizowanych w ostatnim czasie w Polsce zostały wyselekcjonowane przez pracowników Katedry Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego 4 nominacje.

 

Nominowani zostali:

- dr. hab. Krzysztof Waliszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu za książkę Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych - wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

- dr hab. Michał Kałdoński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu za książkę Unikanie opodatkowania z perspektywy nadzoru korporacyjnego. Badania nad odrębnością zjawiska w firmach rodzinnych – wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

- dr. hab. Paweł Mielcarz, Akademia Leona Koźmińskiego za książkę Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce – wyd. PWN SA.

 

 

Nominowani wraz z Kapitułą. Od lewej: prof. Jerzy Gajdka, prof. Dariusz Zarzecki, dr hab. Paweł Mielcarz, dr hab. Krzysztof Waliszewski, dr hab. Michał Kałdoński, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Dariusz Wędzki, prof. Krzysztof Jajuga

 


back

Sponsors and Partners