22ND FINANCIAL MANAGEMENT CONFERENCE


17 - 19 November 2021

EN

 

Nagroda βeta 2020

Thursday, 19 November 2020W roku 2020 do Nagrody βeta nominowani zostali:

- dr hab. prof. UŁ Jacek Gad - Uniwersytet Łódzki za pracę pt. "Mechanizmy ładu korporacyjnego a system kontroli nad sprawozdawczością finansową. Perspektywa raportów zarządu polskich i niemieckich spółek publicznych" wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

- dr hab. Monika Czerwonka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie za pracę pt. "Behawioralne, Kulturowe I Etyczne Uwarunkowania Podejmowania Decyzji Inwestycyjnych" wydaną przez Oficynę Wydawniczą SGH;

- dr hab. Bogna Kaźmierska-Jóźwiak - Uniwersytet Łódzki za pracę pt. "Polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy. Determinanty - reakcja rynku - ocena" wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

- prof. Krzysztof Borowski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i dr Marcelina Więckowska - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego za pracę pt. "Manipulacja i wykorzystanie przewagi informacyjnej na rynku finansowym"  wydaną przez Oficynę Wydawniczą SGH.

 

Laureatką Nagrody βeta 2020 została Pani Doktor Habilitowana Monika Czerwonka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. "Behawioralne, Kulturowe I Etyczne Uwarunkowania Podejmowania Decyzji Inwestycyjnych" wydaną przez Oficynę Wydawniczą SGH.back