23rd FINANCIAL MANAGEMENT CONFERENCE


26 - 28 October 2022

EN

 

Nagroda Beta 2021

Monday, 22 November 2021 

W roku 2021 do Nagrody βeta nominowane zostały następujące prace:

  1. dr hab. Prof. WSEI Andrzej Cwynar za pracę pt. „Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce” wydaną przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (monografia zgłoszona do nominacji przez dra hab. Mirosława Jarosza, JM Rektora WSEI)
  2. prof. UE Beata Dratwińska-Kania, dr Aleksandra Ferens, dr Aleksandra Szewieczek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za pracę pt. „Raportowanie zintegrowane o modelu biznesu w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa” wydaną przez Wydawnictwo CeDeWu, (monografia zgłoszona do nominacji przez prof. Józefa Pfaffa)
  3. dr hab. Tomasz Miziołek, prof. UŁ, dr Ewa Feder-Sempach z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr hab. Adam Zaremba, prof. UE z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za prace pt. International Equity Exchange-Traded Funds Navigating Global ETF Market Opportunities and Risks” wydaną przez Palgrave Macmillan (monografia zgłoszona do nominacji przez  prof. Andrzeja Sławińskiego).
 

Decyzją Kapituły Nagrody βeta 2021, w której skład wchodzili: prof. Jan Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Leszek Dziawgo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jerzy Gajdka - Uniwersytet Łódzki, prof. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prof. Elżbieta Mączyńska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prof. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański oraz prof. Dariusz Zarzecki – Uniwersytet Szczeciński, laureatem został Pan dr hab. Andrzej Cwynar, prof. WSEI z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie za pracę pt. „Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce”.


 


back

Sponsors and Partners