24TH FINANCIAL MANAGEMENT CONFERENCE


27 - 29 SEPTEMBER 2023

EN

 

Nagroda βeta 2022

Friday, 28 October 2022W roku 2022 do Nagrody βeta nominowane zostały następujące prace:

1. dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG oraz dr Dawid Szramowski z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę pt. „The Economics of Corporate Trade Credit in Europe” wydaną przez Routledge
2. dr Dariusz Filip z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za pracę pt. „Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających” wydaną przez C.H. Beck
3. dr inż. Bogna Janik z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu za pracę pt. „Inwestycje społecznie odpowiedzialne. Typologia krajów europejskich” wydaną przez C.H. Beck
4. dr Błażej Podgórski z Akademii Leona Koźmińskiego za pracę pt. „ Wpływ czynników i nieoczekiwanych zdarzeń politycznych na rynki kapitałowe” wydaną przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne


Decyzją Kapituły Nagrody βeta 2022, w której skład wchodzili: prof. Jan Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Leszek Dziawgo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jerzy Gajdka - Uniwersytet Łódzki,  prof. Elżbieta Mączyńska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prof. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański oraz prof. Dariusz Zarzecki – Uniwersytet Szczeciński laureatami zostali dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG oraz dr Dawid Szramowski z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę pt. „The Economics of Corporate Trade Credit in Europe” wydaną przez Routledge.


                                   


back

Sponsors and Partners