22ND FINANCIAL MANAGEMENT CONFERENCE


17 - 19 November 2021

EN

 

Nagorda βeta 2011

Sunday, 1 May 2011W roku 2011 nominowanymi do Nagrody βeta zostali:

- prof. Jan Jeżak - Uniwersytet Łódzki za pracę pt. "Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju?" wydaną przez Wydawnictwo CH Beck;

- dr Wojciech Szumielewicz za pracę pt. "Cash Management w grupach kapitałowch. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena" wydaną przez Wydawnictwo Difin;

- dr inż. Tomasz Korol - Politechnika Gdańska za pracę pt. "Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości" wydaną przez Wydawnictwo Wolters Kulwer;

- prof. Dorota Dobija i dr Izabela Koładkiewicz - Akademia Leona Koźmińskiego za pracę pt. "Ład korporacyjny" wydaną przez Wydawnictwo Wolters Kulwer;

- prof. Leszek Dziawgo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę pt. "Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego" wydaną przez PWE;

- dr Andrzej Szablewski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie za pracę pt. "Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw" wydaną przez Wydawnictwo Poltext.Nagrodę βeta 2011 otrzymał Pan prof. Jan Jeżak z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę pt. "Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju?" wydaną przez Wydawnictwo CH Beck.


back