22ND FINANCIAL MANAGEMENT CONFERENCE


17 - 19 November 2021

EN

 

Nagroda βeta 2012

Friday, 6 July 2012Nominowanymi do Nagrody βeta 2012 byli:

- dr inż. Hanna Sikacz -  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu za monografię pt. "Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych” wydaną przez Wolters Kulwer;

- prof. dr hab. inż. Tadeusz Dudycz - Politechnika Wrocławska za monografię pt. "Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa” wydaną przez Indygo Zahir Media;

- prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska i Marek Mozalewski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu publikacja pt. "Kapitał wysokiego ryzyka” wydaną przez PWE;

- dr Wiktor Patena - Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University za monografia pt. "W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa” wydaną przez Wolters Kluwer;

- dr Mirosław Bojańczyk - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie za pracę pt. "Wycena i zarządzanie wartością w warunkach niestabilności rynku kapitałowego” wydaną przez Oficynę Wydawniczą SGH.


W 2012 roku Nagrodą βeta 2012 uhonorowany został Pan profesor Tadeusz Dudycz z Politechniki Wrocławskiwj za monografię pt. "Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa” wydaną przez Indygo Zahir Media.

 


back