22ND FINANCIAL MANAGEMENT CONFERENCE


17 - 19 November 2021

EN

 

Nagroda βeta 2013

Monday, 24 February 2014Do Nagrody Beta 2013 nominowani zostali: 

- dr Sebastian Majewski - Uniwersytet Szczeciński za pracę pt. „Wpływ czynników behawioralnych na wycenę rynkową akcji. Ujęcie ilościowe” wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego;

- prof. Marek Gruszczyński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie za pracę pt. "Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa” wydaną przez Wydawnictwo Difin;

- dr Tomasz Słoński - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu za pracę pt. „Analiza wpływu wspomaganego długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki” wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

Decyzją Kapituły Konkursu Laureatem Nagrody został prof. Marek Gruszczyński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt.: „Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa”

wydaną przez Wydawnictwo Difin.

 

 

Od lewej:


back