XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


26 - 28 października 2022

EN

 

Bank i Kredyt

Bank i Kredyt publikuje artykuły z zakresu ekonomii i finansów.

Redakcja preferuje prace, w których analizowane są echanizmy ekonomiczne, a w szczególności: procesy pieniężne, rynki finansowe, funkcjonowanie instytucji finansowych i ich wpływ na gospodarkę.

Artykuły mogą mieć charekter empiryczny lub teoretyczny.

 

Więcej informacji o publikacji znajdą Państwo na stronie: http://bankikredyt.nbp.pl/

 

Artykuły do publikacji w czasopiśmie prosimy przesyłać na adres: bik@nbp.pl

 

W wiadomosci proszę zaznaczyć, że artykuł został napisany na XXIIi Konferencję Zarządzanie Finansami.

Sponsorzy i Partnerzy