XIX MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


14 - 16 marca 2018 r.

EN
Uniwerystet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania MBA Stowarzyszenie Absolwentów

 

Organizator

Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Uniwersytet Szczeciński

http://www.wneiz.pl/


Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego jest najstarszą polską uczelnią na Pomorzu Zachodnim. 14 października 1946 roku rozporządzeniem ówczesnego Ministra Oświaty zainaugurowała swoją działalność pierwsza w dziejach Pomorza Zachodniego Wyższa Uczelnia jako filia Akademii Handlowej w Poznaniu. Pierwszym jej rektorem został wybitny przedstawiciel prawa międzynarodowego Prof. dr h.c. Leon Babiński. W 1950 r. szkołę upaństwowiono i przemianowano na Wyższą Szkołę Ekonomiczną z siedzibą w Szczecinie.Ważną datą w historii Wydziału jest 1985 r. Powstał wówczas Uniwersytet Szczeciński z Wydziałem Ekonomicznym. W 1997 r. Wydział ten zmienił nazwę na Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W październiku 2011 roku mija 65 lat od daty, którą przyjmuje się jako początek historii wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. Od chwili powstania, Wydział nieustannie zwiększa swój potencjał badawczy i naukowy oraz rozmiary, zakres i formy kształcenia. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych - dyscyplina naukowa ekonomia oraz stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych - dyscyplina naukowa nauki o zarządzaniu. Do tej pory Wydział wypromował ponad 30 tysięcy magistrów ekonomii, nadał ponad 400 stopni doktora nauk ekonomicznych i ponad 70 stopni doktora habilitowanego. Na WNEiZ studiuje ponad 5 tys. studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich.

Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw jest unikalną jednostką naukowo-dydaktyczną w Polsce, zajmującą się problematyką wyceny przedsiębiorstw. Pracownicy Zakładu realizują badania w zakresie metod wyceny przedsiębiorstw, metod szacowania kosztu kapitału (w tym na rynkach wschodzących), metod analizy i wyceny wartości niematerialnych, metod analizy i oceny efektywności inwestycji, wyceny fuzji i przejęć. Pracownicy Zakładu mają szerokie doświadczenia z praktyki, opierające się na analizach i wycenach sporządzanych na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa (dawniej MPW), Agencji Prywatyzacji, urzędów wojewódzkich i prywatnych przedsiębiorstw. Badania naukowe i działalność dydaktyczna Zakładu są prowadzone we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii i innych krajach. Kierownikiem Katedry jest dr hab. Dariusz Zarzecki, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration

http://www.absolwencimba.pl/


Stowarzyszenie Absolwentów MBA jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym, zrzeszeniem mającym na celu: współpracę i pomoc wzajemną członków stowarzyszenia;podejmowanie działań podnoszących rangę Studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego;rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami naukowo-szkoleniowymi;rozwijanie i propagowanie inicjatyw, pomysłów i przedsięwzięć sprzyjających prowadzeniu różnorodnej działalności gospodarczej – ze szczególnym uwzględnieniem obszarów słabo zurbanizowanych i wiejskich; upowszechnienie doświadczeń w zakresie różnych form przedsiębiorczości; wspieranie działań organów administracji publicznej, organów samorządowych, innych publicznych jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego; wspieranie i prowadzenie edukacyjno-szkoleniowej i naukowo-badawczej w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego; wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w zakresie przedsiębiorczości; rozwijanie i propagowanie inicjatyw, pomysłów i przedsięwzięć zmierzających do transferu wiedzy i nowoczesnych technologii; rozwijanie i propagowanie inicjatyw, pomysłów i przedsięwzięć sprzyjających ochronie środowiska; podejmowanie inicjatyw i działań przeciwdziałających bezrobociu; podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz poprawy aktywności zawodowej i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych; podejmowanie inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

 

  

Sponsorzy i Partnerzy