XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


26 - 28 października 2022

EN

 

Organizator

Katedra Finansów i Bankowości

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Uniwersytet Szczeciński


https://efz.usz.edu.pl/


Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania (wcześniej Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) Uniwersytetu Szczecińskiego jest najstarszą polską uczelnią na Pomorzu Zachodnim. 14 października 1946 roku rozporządzeniem ówczesnego Ministra Oświaty zainaugurowała swoją działalność pierwsza w dziejach Pomorza Zachodniego Wyższa Uczelnia jako filia Akademii Handlowej w Poznaniu. Pierwszym jej rektorem został wybitny przedstawiciel prawa międzynarodowego Prof. dr h.c. Leon Babiński. W 1950 r. szkołę upaństwowiono i przemianowano na Wyższą Szkołę Ekonomiczną z siedzibą w Szczecinie.Ważną datą w historii Wydziału jest 1985 r. Powstał wówczas Uniwersytet Szczeciński z Wydziałem Ekonomicznym. W 1997 r. Wydział ten zmienił nazwę na Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W październiku 2011 roku mija 65 lat od daty, którą przyjmuje się jako początek historii wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. Od chwili powstania, Wydział nieustannie zwiększa swój potencjał badawczy i naukowy oraz rozmiary, zakres i formy kształcenia. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych - dyscyplina naukowa ekonomia oraz stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych - dyscyplina naukowa nauki o zarządzaniu. Do tej pory Wydział wypromował ponad 30 tysięcy magistrów ekonomii, nadał ponad 400 stopni doktora nauk ekonomicznych i ponad 70 stopni doktora habilitowanego. Na WEFiZ studiuje ponad 5 tys. studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich.

 

Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration

http://www.absolwencimba.pl/


Stowarzyszenie Absolwentów MBA jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym, zrzeszeniem mającym na celu: współpracę i pomoc wzajemną członków stowarzyszenia;podejmowanie działań podnoszących rangę Studium Master of Business Administration Uniwersytetu Szczecińskiego;rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami naukowo-szkoleniowymi;rozwijanie i propagowanie inicjatyw, pomysłów i przedsięwzięć sprzyjających prowadzeniu różnorodnej działalności gospodarczej – ze szczególnym uwzględnieniem obszarów słabo zurbanizowanych i wiejskich; upowszechnienie doświadczeń w zakresie różnych form przedsiębiorczości; wspieranie działań organów administracji publicznej, organów samorządowych, innych publicznych jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego; wspieranie i prowadzenie edukacyjno-szkoleniowej i naukowo-badawczej w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego; wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w zakresie przedsiębiorczości; rozwijanie i propagowanie inicjatyw, pomysłów i przedsięwzięć zmierzających do transferu wiedzy i nowoczesnych technologii; rozwijanie i propagowanie inicjatyw, pomysłów i przedsięwzięć sprzyjających ochronie środowiska; podejmowanie inicjatyw i działań przeciwdziałających bezrobociu; podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz poprawy aktywności zawodowej i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych; podejmowanie inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce

http://www.sbwpwp.org


Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce jest dobrowolną. samorządną, pozarządową organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego. Stowarzyszenie jednoczy i zrzesza osoby zajmujące się wyceną przedsiębiorstw w trosce o umożliwienie im pozyskania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi przy poszanowaniu interesu publicznego. Podstawowym celem SBWPwP jest wyrażanie dążeń i osiagnięć środowiska osób zajmujących się wyceną przedsiębiorstw oraz wystepowanie na rzecz jego potrzebwobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych.

Od 2016 roku Stowarzyszenie jest współorganizatorem konferencji Zarządzanie Finansami. Od tego czasu wycena przedsiębiorstw wtanowi jeden z podstawowych filarów konferencji a członkowie Stowarzyszenia czynnie biorą udział w sesjach konferencyjnych dzieląc się z uczestnikami wydarzenia nie tylko wiedzą teoretyczną, ale także praktyczną.

Sponsorzy i Partnerzy