XIX MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


14 - 16 marca 2018 r.

EN
Uniwerystet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania MBA Stowarzyszenie Absolwentów

Wymogi formalne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia"

  1. Artykuł powinien być wysłany za pomocą systemu konferencyjnego dostępnego na stronie http://www.fmc.home.pl/new2/zgloszenie.php w pliku zapisanym w edytorze Microsoft Office Word wraz z plikami w których będą zawarte dane źródłowe (m.in. rysunki, obrazy, dane użyte do stworzenia wykresów)
  2. W celu przekazania artykułu do recenzji należy zarejestrować się na stronie https://wnus.edu.pl/frfu (wybrać opcję „zaproponuj artykuł”, a następnie „zarejestruj”).
  3. Szczegółowe informacje dotyczące strony edycyjnej znajdą się na stronie http://wneiz.pl/frfu/wskazowki/maszynopis lub w załączonym szablonie.


Sponsorzy i Partnerzy