XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


26 - 28 października 2022

EN

 

Terminy i opłaty

 

Rodzaj uczestnictwa Stacjonarnie/online Publikacja Wystąpienie Wysokość opłaty* Termin rejestracji
Uczestnictwo w konferencji stacjonarnie z możliwością wystąpienia i możliwością publikacji* stacjonarnie Tak Tak  1200 zł**  16.10.2022
Publikacja artykułu w monografii n.d. Tak n.d.  1000 zł**  28.10.2022
Uczestnictwo w konferencji online z wystąpieniem i publikacja w monografii online Tak Tak  1100 zł**  16.10.2022
Uczestnictwo w konferencji online z wystąpieniem online Nie Tak  200 zł**  16.10.2022
Uczestnictwo online bez wystąpienia online Nie Nie  100 zł**  25.10.2022
Uczestnictwo w sesji studenckiej online Nie Tak 100zł** 16.10.2022

 

*Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

** Zwolnienie z VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Członkowie SA MBA oraz SBWPwP mogą skorystać z 20% zniżki na opłatę konferencyjną!


Członkowie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych mogą skorzystać z 10% zniżnki na opłatę konferencyjną!

Opłaty prosimy wnosić na konto Stowarzyszenia Absolwentów Master of Business Administration:


BNP Paribas Bank Polska: 36 1750 1077 0000 0000 2828 2548

z dopiskiem: „KZF 2022 + imię i nazwisko uczestnika”


Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

KRS 0000111214

NIP 852-23-80-431

Regon: 812516063

 

Sponsorzy i Partnerzy