XXII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


2021

EN

 

Folia Oeconomica Stetinensia

Folia Oeconomica Stetinensia to czasopismo, w którym publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin nauk ekonomicznych.

 

Językiem czasopima i wszystkich artykułów jest język angielski.

 

Wszystkie artykuły poddawane są dwum recenzjom w systemie double-blind review, a przed rozpoczęciem procesu wydawniczego są one sprawdzane przez system antyplagiatowy - CrossCheck.

 

Strona internetowa czasopisma jest prowadzona przez wydawnictwo DeGruyter i dostępna TUTAJ.

 

Termin przesyłania artykułów do czasopisma mija ...

 

Artykuły prosimy przesyłać do Pana Krzysztofa Dmytrowa pod adres: krzysztof.dmytrow@usz.edu.pl

 

W wiadomosci proszę zaznaczyć, że artykuł został napisany na XXII Konferencję Zarządzanie Finansami.

Sponsorzy i Partnerzy