XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


26 - 28 października 2022

EN

 

Organizacja obrad Konferencji Zarzadzanie Finansami

Podczas Międzynarodowej Konferencji Zarządzanie Finansami, odbywają się dwa typy sesji, podczas których uczestnicy zaprezentują swoje referaty, prace i przedstawią wyniki badań.

Sesja plenarna
Sesja plenarna będzie odbywać się każdego dnia konferencji, w obecności wszystkich zgromadzonych uczestników.

W czasie każdej sesji plenarnej przewidziane jest od trzech do pięciu wystąpień.

Po zabraniu głosu przez prelegenta lub na koniec sesji przewidziana jest możliwość dyskusji między autorem a zgromadzonymi gośćmi.

Sesja równoległa
Sesje równoległe będą się odbywać online w kilku wirtualnych pokojach jednocześnie. Każda z sesji będzie poświęcona innej tematyce.

Prelegentom przydzielony został dyskutant, którego rolą będzie konstruktywna polemika, dyskusja.

Będzie on miał możliwość zadawania pytań oraz uzupełniania wystąpienia prelegenta. Mile widziane są krótkie prezentacje.

Oczywiście każdy uczestnik panelu może zainicjować lub włączyć się do dyskusji. W czasie panelu przewidzianych jest od trzech do pięciu wystąpień.

 

 

               FILARY KONFERENCJI ZARZADZANIE FINANSAMI

 
Sponsorzy i Partnerzy