XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


26 - 28 października 2022

EN

 

Kapituła Nagrody

Udział w Kapitule Nagrody Beta 2022 potwierdzili:

 

  • prof. Jan Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. Leszek Dziawgo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. Jerzy Gajdka - Uniwersytet Łódzki
  • prof. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • prof. Elżbieta Mączyńska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • prof. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański
  • prof. Dariusz Zarzecki – Uniwersytet Szczeciński

Sponsorzy i Partnerzy