XIX MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


14 - 16 marca 2018 r.

PL
Uniwerystet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania MBA Stowarzyszenie Absolwentów

Kapituła Nagrody

Udział w kapitule nagrody w 2015 roku potwierdzili:

prof. Leszek Dziawgo (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. Mirosław Hamrol (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

prof. Jan Jeżak (Uniwerystet Łódzki)

prof. Wiktor Krawczyk (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

prof. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański)

prof. Małgorzata Zaleska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Narodowy Bank Polski)

prof. Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński)

Sponsorzy i Partnerzy