XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


27 - 29 WRZEŚNIA 2023

EN

Podsumowanie XXIII Konferencji Zarządzanie Finansami

W dniach 26-28.10.2022 roku Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration i Stowarzyszenie Biegłych Wyceny przedsiębiorstw w Polsce zorganizowali XXIII Konferencję Zarządzanie Finansami. W konferencji wzięli udział uczestnicy związani zarówno z teorią jak i praktyką zarządzania finansami.

 

W programie konferencji znalazły się zagadnienia pogrupowane w obszary tematyczne, prezentowane w trakcie oddzielnych sesji. Konferencja składała się z trzech sesji plenarnych i dwunastu sesji równoległych obejmujących następujące tematy:

 1. Panel dyskusyjny „Finanse konsumenckie wobec współczesnych wyzwań” oraz „Miscelleaneous”
 2. „Wycena przedsiębiorstw”
 3. „Gospodarka morska”
 4. Panel dyskusyjny „System finansowania jednostek samorządu terytorialnego wobec wyzwań rynkowych i zrównoważonego rozwoju”
 5. „Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw”
 6. „Efektywność inwestycji i analiza finansowa”
 7. „Rynek kapitałowy”
 8. Symulacja rozprawy – posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia układu
 9. „Analiza finansowa”
 10. Sesja studencka
 11. „Rzeczoznawstwo majątkowe i wyceny retrospektywne”
 12. „Zarządzanie finansami w energetyce”

 

Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele czołowych ośrodków akademickich kraju, m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Poznańskiej, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego. W obradach uczestniczyli również przedstawiciele praktyki oraz władz lokalnych. Na Konferencji nie zabrakło wielu znamienitych gości jakimi byli m.in.:

- Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich,

- prof. Grażyna Ancyparowicz – Narodowy Bank Polski,

- prof. Cezary Kochalski – Członek Rady Polityki Pieniężnej,

- prof. Ireneusz Dąbrowski – Członek Rady Polityki Pieniężnej,

- Maciej Styczyński – Naczelnik Wydziału Departamentu Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Infrastruktury,

- mgr Dorota Pudło-Żylińska – Skarbnik Miasta Szczecin,

- Anna Mieczkowska – Prezydent Miasta Kołobrzeg,

- Tomasz Ciodyk – Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,

- dr Zbigiew Fałek - Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i ICT w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA,

- Andrzej Wróblewski – Dyrektor Naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej,

- Henryk Śniegocki – Prezes Polskiego Rejestru Statków,

- Zbigniew Minda – Prezes GPW Benchmark.

 

W drugim dniu Konferencji ogłoszono wyniki Nagrody Beta 2022. Decyzją Kapituły Nagrody βeta 2022 laureatami zostali dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG oraz dr Dawid Szramowski z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę pt. „The Economics of Corporate Trade Credit in Europe” wydaną przez Routledge.

 

Zwieńczeniem Konferencji dnia 28.10.2022 r. była III sesja plenarna, która przybrała formę panelu dyskusyjnego zorganizowanego we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie na temat „Reforma wskaźników referencyjnych stopy procentowej w Polsce: dlaczego i w jaki sposób indeks WIRON zastąpi wskaźnik WIBOR”. Sesję poprowadził Prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda. Uczestnikami debaty byli Agnieszka Zdziennicka z PKO BP SA oraz Norbert Jeziolowicz ze Związku Banków Polskich.

 

Podsumowując, w XXIII Konferencji Zarządzanie Finansami, zarówno stacjonarnie jak i online, wzięło udział ponad 150 osób, w tym kilkunastu gości honorowych reprezentujących naukę i praktykę gospodarczą (m.in. sektor bakowy, energetykę, transport, gospodarkę morską i samorządy). Podczas trzech dni obrad swoje wystąpienia wygłosiło w sumie ponad 80 prelegentów. W obradach uczestniczyła także grupa studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego i innych ośrodków akademickich. W XXII Konferencji Zarządzanie Finansami wzięli udział reprezentanci nauki jak i praktyki gospodarczej, w tym m.in. sektora bakowego, energetyki, transportu, gospodarki morskiej i samorządów. W obradach uczestniczyła także grupa studentów i doktorantów z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja Zarządzanie Finansami nie mogłaby odbyć się bez wsparcia. W tegorocznej edycji konferencji rolę współorganizatorów pełnili: Ministerstwo Infrastruktury, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.. Wśród partnerów i sponsorów znaleźli się: Polska Żegluga Morska P.P., EuroAfrica, Instutut Strat Wojennych im. Jana Karskiego, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA., Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Polski Rejestr Statków SA, Areogryf Aviation sp z o.o., Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych, DDS Poland. Patronat nad konferencją objęli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Główny Urząd Statystyczny. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli portal polska-morska.pl oraz Controlling i Zarządzanie.

 

Sponsorzy i Partnerzy