XXII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZARZĄDZANIE FINANSAMI


2021

EN

Podsumowanie XXI Konferencji Zarządzanie Finansami

 

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, dobór źródeł finansowania i ustalenie sposobów zagospodarowania nadwyżek zwykle określane jest wspólnym mianem „zarządzanie finansami”. Nie ulega wątpliwości, że skuteczne i efektywne zarządzanie finansami w podanym wyżej rozumieniu jest jednym z najważniejszych wyznaczników sukcesu ekonomicznego wszystkich podmiotów gospodarczych. Jest również kluczowym warunkiem racjonalnego wykonywania zadań przez instytucje użyteczności publicznej, samorządy itd.

 

Doceniając szczególne znaczenie zarządzania finansami we współczesnej gospodarce Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Absolwentów Master of Business Administration i Stowarzyszenie Biegłych Wyceny przedsiębiorstw w Polsce  zorganizowali w dniach 18-19 listopada 2020 roku XXI Konferencję Zarządzanie Finansami. W konferencji wzięło udział ponad dwustu uczestników, związanych zarówno z teorią jak i praktyką zarządzania finansami. Wśród naukowców znaleźli się przedstawiciele czołowych ośrodków akademickich kraju, m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, SGGW, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego W obradach uczestniczyli również przedstawiciele praktyki oraz władz lokalnych. Na Konferencji nie zabrakło gości honorowych jakimi byli m.in.:

- dr Marek Dietl – Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- Zbigniew Jagiełło – Prezes PKO BP S.A.

- Leszek Skiba – p.o. Prezesa Pekao S.A.

- Cezary Stypułkowski – Prezes mBank S.A.,

- Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich,

- prof. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady Polityki Pieniężnej,

- prof. Eryk Łon – Członek Rady Polityki Pieniężnej,

- prof. Eugeniusz Gatnar – Członek Rady Polityki Pieniężnej,

- dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,

- Barbara Misterska-Dragan – Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,

- Paweł Strączyński – Wiceprezes ds. finansowych PGE S.A.,

- dr Leszek Borowiec – Wiceprezes ds. finansowych PKP Cargo.

  

W programie konferencji znalazły się zagadnienia pogrupowane w następujące obszary tematyczne, prezentowane w trakcie oddzielnych sesji. Konferencja składała się z trzech sesji plenarnych obejmujących następujące tematy:

 1. Finanse i gospodarka publiczna

 2. Kredyty walutowe

 3. Pandemia a rynki finansowe

oraz 9 sesji równoległych:

 1. Finanse przedsiębiorstw

 2. Rynki finansowe

 3. Gospodarka morska, transport, logistyka

 4. Zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych

 5. Rynek kapitałowy

 6. Inwestycje w energetyce

 7. Wycena

 8. Bankowość

 9. Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego

 

W drugim dniu Konferencji ogłoszono wyniki Nagrody Beta 2020. Decyzją Kapituły Nagrody Beta 2020, w której skład wchodzili: prof. Jan Czekaj – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Leszek Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jerzy Gajdka – Uniwersytet Łódzki, prof. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prof. Elżbieta Mączyńska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prof. Bogdan Nogalski – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, prof. Dariusz Zarzecki – Uniwersytet Szczeciński, laureatką została Pani dr hab. Monika Czerwonka ze Szkoły Głównej Handlowej za pracę pt. „Behawioralne, kulturowe i etyczne uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych”. Zwieńczeniem Konferencji była debata na temat „ESG z perspektywy uczestników rynku kapitałowego” prowadzona Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych dr Marka Dietla. Uczestnikami debaty byli: Zbigniew Jagiełło – Prezes PKO BP, Leszek Skiba – p.o. Prezesa Pekao S.A., Janusz Kowalski – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

 

W XXI Konferencji Zarządzanie Finansami wzięło udział ponad 200 osób (w tym 12 gości honorowych), reprezentujących zarówno naukę jak i praktykę gospodarczą, w tym m.in. sektor bakowy, energetykę, transport, gospodarkę morską i samorządy. W obradach uczestniczyła także grupa studentów kierunku ekonomiczno-prawnego z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz kilkunastu uczniów i nauczycieli z Technikum Ekonomicznego ze Szczecina, a także przedstawiciele mediów.

 

Z oczywistych względów jednym z wiodących tematów konferencji była pandemia koronawirusa i jej wpływ na gospodarkę i sektor finansowy. Mimo bezprecedensowego spadku PKB i wielu innych negatywnych skutków pandemii, wśród uczestników konferencji przeważał umiarkowany optymizm i nadzieja na względnie szybki powrót do normalności, czego wyrazem jest zapowiedź kolejnej XXII edycji konferencji, która odbędzie się jesienią 2021 roku.

 

Dziękujemy naszym sponrorom i partnerom: